VEELGESTELDE VRAGEN

Algemeen
Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met ons via klantenservice.nl@rcibanque.com

Openstaand saldo
Wilt u het openstaand saldo van uw contract weten of vrijblijvend een inlosopgave ontvangen? Neem dan contact op met ons via
klantenservice.nl@rcibanque.com

Wilt u extra inlossen?
Extra betalingen zijn mogelijk. Hiervoor kiest u zelf het gewenste bedrag dat u wenst af te lossen. Dit bedrag maakt u zelf over naar NL 34 INGB 0681 3129 55 T.n.v RCI financial services. Doe dit graag onder vermelding van uw contractnummer of kenteken.

Wijzigingen
Wilt u uw adres of IBAN-nummer wijzigen? Download dan dit wijzigingsformulier en stuurt u dit naar: klantenservice.nl@rcibanque.com

Operational lease
Voor vragen omtrent Operational lease, belt u naar: 020-6582110

Modellen, product of aanvragen
Voor vragen over specifieke Renault-modellen of het afsluiten van een product, dan kunt u terecht bij uw Renault dealer.

Over RCI

Over RCI

RCI Financial Services is het Nederlandse filiaal van RCI Banque. In samenwerking met de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi voorzien wij u van een betrouwbaar en verantwoord krediet en lease advies.

RCI biedt consumptieve kredieten, verzekeringen en private lease aan. Met een consumptieve lening financiert u de koop van een auto helemaal of voor een deel. RCI financiert nieuwe auto’s van de merken Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi en verstrekt ook financieringen voor gebruikte auto’s die verkocht worden via de aangesloten dealers.
 
RCI staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is ingeschreven in het AFM-register met vergunningsnummer 12009781.

Wat is Renault Financial Services?

Renault Financial Services en Renault Business Finance zijn handelsnamen van RCI Financial Services, de huisbankier van Renault, Dacia, Nissan en Mitsubishi. Renault Financial Services verstrekt consumptieve kredieten aan particulieren voor de aanschaf van nieuwe en gebruikte auto’s. Tevens bieden wij verschillende services zoals verzekeringen en verlengde garantie op uw Renault.

Wat is Renault Business Finance?

Renault Financial Services en Renault Business Finance zijn handelsnamen van RCI Financial Services, de huisbankier van Renault, Dacia en Nissan. Renault Business Finance biedt operational lease, financial lease.

Particuliere financiering

Algemeen

Wat is een slottermijn?

Een slottermijn is een restantbedrag dat opgenomen kan worden in de financiering. Met een slottermijn kunt u de maandtermijn gedurende de financiering verlagen. De slottermijn wordt aan het einde van de looptijd in een keer geïncasseerd. De slottermijn kan eventueel ook nog door gefinancierd worden.

Wat is een jaarlijks kostenpercentage/vaste debetrentevoet?

Dit is de jaarlijkse rente die betaald wordt gedurende de looptijd van de financiering. Een maandtermijn bestaat uit een component rente en een component aflossing.

Welke financieringsvormen zijn er?

RCI biedt een huurkoop variant aan voor zowel zakelijk als particulier. Huurkoop is een afbetaling van het voertuig en de klant juridisch eigenaar wordt als de schuld volledig is ingelost.

Welke looptijden zijn er beschikbaar?

Beschikbare looptijden zijn afhankelijk van het actuele aanbod met een minimale looptijd van 12 maanden. Vraag uw dealer naar het actuele aanbod.

Particuliere financiering aanvragen

Wat is de huidige rente?

Vraag uw dealer naar de actuele rente bij het aanvragen van de financiering.

Hoeveel kan ik lenen?

Wij berekenen hoeveel u kunt lenen volgens de leennorm. De leennorm is uitgelegd in de Gedragscode van de VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland). RCI is verplicht rekening te houden met kosten die later kunnen ontstaan. Hierbij kunt u denken aan uw pensioen, een groter gezin, verlies van baan, etc. Op basis van de bij ons bekende informatie beoordelen wij of u het gewenste maandbedrag kunt dragen volgens de leennorm. Voor deze beoordeling maken wij een overzicht van uw eigen financiële situatie. Wij kijken naar vaste inkomsten, vaste uitgaven, gezinssituatie, etc. Wij zullen u vragen de opgegeven inkomsten en uitgaven schriftelijk aan te tonen.

Hoe vraag ik een financiering aan?

Een financiering vraagt u aan bij uw lokale dealer. De dealer vult dan alle benodigde gegevens in het voor de aanvraag en zal de aanvraag indienen bij RCI. De dealer houdt u tevens op de hoogte van de voortgang van de aanvraag.

Bij een voorlopig akkoord zal de dealer u vragen om alle bewijslasten aan te leveren ter controle. Welke documenten u moet aanleveren is volledig afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Is het mogelijk mijn huidige auto in te ruilen?

Het is mogelijk om uw huidige auto in te ruilen. De dealer zal hier een inruilwaarde voor berekenen en deze waarde in mindering brengen op het te financieren bedrag.
 
Indien er op de betreffende auto nog een lening loopt, kan deze in overleg worden overgenomen in de nieuw aan te vragen financiering.

Moet ik een aanbetaling doen?

In de meeste gevallen is het niet nodig om een aanbetaling te doen. Een aanbetaling kan wel als eis gesteld worden voor een goedkeuring. Dit is bijvoorbeeld als de klant een tijdelijk dienstverband heeft.  

Tot welke leeftijd kan ik een financiering aanvragen?

De financiering moet zijn terugbetaald voordat u 82 jaar wordt. Vanaf 76 jaar vraagt RCI om een minimale aanbetaling van 10% op het te financieren bedrag.

Welke informatie moet ik verstekken bij het aanvragen van een financiering?

De dealer zal u aangeven welke documenten benodigd zijn na voorlopig akkoord.
Denk hierbij aan:

- Aantoning inkomsten middels een loonstrook voor alle contractanten (niet ouder dan 3 maanden)
- Aangifte inkomstenbelasting (indien zelfstandig ondernemer)
- Bewijs van uw maandelijkse woonlast middels bankafschrift (huur of hypotheek)
- Kopie legitimatiebewijs

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan de dealer uw aanvullende documenten vragen aan te leveren.

Hoe lang duurt het om een financieringsaanvraag te verwerken?

Een voorlopig akkoord wordt in de meeste gevallen binnen 1 uur afgegeven. Bij een voorlopig akkoord zal de dealer u vragen om alle bewijslasten aan te leveren ter controle. Welke documenten u moet aanleveren is volledig afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Hierna duurt het circa 2 werkdagen voordat een definitief akkoord wordt afgegeven. De dealer informeert u over de status van uw aanvraag.

Wanneer kan ik worden afgewezen?

Een aanvraag kan worden afgewezen als de VFN leennorm niet wordt gehaald of dat u lopende achterstanden heeft bij BKR. In beide gevallen wordt rekening gehouden met de financiële positie en daarbij een verantwoordelijke keuze gemaakt of de lening kan worden verstrekt.

Wordt een lening bij RCI geregistreerd bij BKR?

De lening wordt geregistreerd bij de Stichting BKR te Tiel. Indien er op uw contract een
slottermijn aanwezig is, dan wordt de hoofdsom en het slottermijn apart van elkaar  aangemeld bij BKR. Als er gedurende het contract een achterstand ontstaat van meer dan 2 maanden, dan melden wij dit ook bij BKR.

Kan ik ook een financiering aanvragen met een BKR-registratie?

Dit is mogelijk, maar hangt van uw persoonlijke situatie af. Als bij de eerste toetsing een achterstand wordt gesignaleerd, dan nemen wij contact op met de klant om na te gaan wat er precies gebeurd is. Zijn er meerdere achterstanden aanwezig, dan wordt de aanvraag afgewezen.

Tijdens de contractperiode

Hoe kom ik aan mijn openstaand saldo of vrijblijvend een inlosbrief?

Dit kunt u aanvragen via: klantenservice.nl@rcibanque.com

Kan ik gedurende mijn contract extra aflossen?

Het is mogelijk om gedurende uw looptijd tussentijds extra af te lossen. Dit is bij RCI Financial Services altijd boetevrij. Hiervoor kiest u zelf het gewenste bedrag dat u extra wenst af te lossen en maakt dit bedrag zelf over naar NL 34 INGB 0681 3129 55 t.n.v. RCI Financial Services. Voor een juiste verwerking vragen wij om uw kenteken en contractnummer te vermelden bij de overschrijving. Indien u extra aflost, dan verkort dit de looptijd. Het vooraf afgesproken maandtermijn blijft altijd gelijk.

Kan ik volledig vroegtijdig inlossen?

Indien u ervoor kiest het openstaand saldo volledig af te lossen, wordt een inlosvergoeding in rekening gebracht. De inlosvergoeding wordt berekend aan de hand van het resterende looptijd en openstaand saldo.

Als het contract nog langer dan 1 jaar loopt, dan is de inlosvergoeding 1% van het openstaand

Zit het contract in het laatste jaar, dan is de inlosvergoeding 0,5% van het openstaand saldo.

U ontvangt een bevestiging van de volledige aflossing

Wat gebeurt er indien ik mijn maandelijkse termijn(en) niet (meer) kan voldoen?

Indien u de maandelijkse termijnen niet (meer) kan voldoen, kunt u mailen naar debiteuren@rcibanque.com met als onderwerp uw contractnummer en kenteken. De afdeling debiteuren zal met u kijken naar de situatie en mogelijke oplossingen.

Wat gebeurt er bij total loss en diefstal?

In beide gevallen dient de openstaande schuld ingelost te worden. Neemt u hiervoor contact op met uw verzekeringsmaatschappij. Het is verstandig om als verzekering te kiezen voor een WA casco + zodat u bij total loss of diefstal niet voor vervelende verassingen komt te staan. 

Wat gebeurd er met het contract in geval van overlijden?

In geval van overlijden stuurt u een kopie van de overlijdensakte naar debiteuren@rcibanque.com met als onderwerp het contractnummer en/of kenteken. De afdeling debiteuren zal u informeren over de mogelijkheden met betrekking tot een voorzetting van het contract of een (gedeeltelijke) kwijtschelding.

 

Ik heb een lening op de auto die ik wil inruilen, hoe gaat dat?

Ter overschrijving van uw auto heeft u de tenaamstellingscodes nodig. Deze codes blijven in ons bezit totdat uw financiering volledig is ingelost. Aan de hand van een inlosbrief dat u maandelijks van ons ontvangt, kunt u de financiering inlossen waarna de codes aan u verstrekt zullen worden. U bent na de inlossing volledig eigenaar. 

Kan ik de looptijd van mijn contract aanpassen?

Het is tussentijds niet mogelijk om de looptijd van uw contract aan te passen.

Mijn gegevens zijn gewijzigd. Hoe geef ik dit door?

Indien een wijziging gewenst is, kunt u mailen naar: klantenserivce.nl@rcibanque.com. U krijgt dan een wijzigingsformulier die u volledig ingevuld en getekend retour kunt sturen. Nadat uw gegevens zijn gewijzigd, ontvangt u van RCI een bevestiging.

Kan ik de incassodatum van mijn maandelijkse betaling wijzigen?

Voor de incassodatum heeft u keuze uit twee dagen. Dat is de 1ste en de 16de dag van de maand. U kunt de gewenste wijziging doorgeven via klantenserivce.nl@rcibanque.com met als onderwerp uw contractnummer en kenteken. Wanneer de incassodatum in het weekend of op een feestdag valt, zal de incasso de eerstvolgende werkdag plaatsvinden.

Ik heb een koper voor mijn auto, wat nu?

U dient de lening volledig in te lossen voordat u de auto kunt verkopen.

Op mijn BKR staan twee registraties met hetzelfde contractnummer, hoe kan dit?

Indien u twee BKR registraties met hetzelfde contractnummer ziet staan is er een slottermijn in uw contract verwerkt. De hoofdsom en het slottermijn worden namelijk apart van elkaar aangemeld bij BKR.

Wat is de invloed van mijn autofinanciering op het aanvragen van een andere lening of hypotheek?

Omdat de financiering wordt geregistreerd bij BKR, heeft dit invloed op aanvragen voor andere leningen zoals een hypotheek. Dit zal per toetsing bekeken worden.

Ik heb een klacht over RCI? Waar kan ik dit indienen?

Indien u een klacht heeft over RCI, kunt u deze per mail indienen. U kunt uw klacht mailen naar klantenservice.nl@rcibanque.com met als onderwerp klacht en uw contractnummer of kenteken.

Einde contractperiode

Ik heb mijn lening volledig ingelost of mijn laatste termijn is betaald, wat nu?
  • U ontvangt binnen 7 werkdagen een bevestiging van de volledige afbetaling en de tenaamstellingscodes
  • U wordt afgemeld bij de BKR
Hoe lang blijft mijn registratie in BKR?

Nadat het volledig openstaand saldo is voldaan, zal de registratie met 35 dagen worden bijgewerkt. Een registratie verdwijnt echter niet volledig, maar er komt een praktisch einddatum bij te staan. Hieraan kan de volgende geldverstrekker zien dat openstaand bedrag bij ons ingelost is. De financiering blijft nog 5 jaar zichtbaar in BKR.

Zakelijke financiering

Algemeen

Wat houdt financial lease in?

Een financial lease contract is een huurkoop financiering voor de zakelijke markt. Hierbij wordt een contract aangegaan waarbij de klant economisch eigenaar wordt en de financieringsmaatschappij juridisch eigenaar. Nadat de klant de volledige schuld heeft ingelost verandert het juridisch eigendom.

Welke documenten moet ik aanleveren voor het aanvragen van een financial lease?

De meeste recente jaarrekening moet aangeleverd worden ter beoordeling. Na goedkeuring wordt via de dealer nog een kopie rijbewijs inclusief een getekend contract en SEPA machtiging aangeleverd.

Wat is een slottermijn?

Een slottermijn is een restantbedrag dat opgenomen kan worden in de financiering. Met een slottermijn kunt u het maandtermijn gedurende de financiering verlagen. Het slottermijn wordt aan het einde van de looptijd in een keer geïncasseerd. Het slottermijn kan eventueel ook nog door gefinancierd worden.

Zakelijke financiering aanvragen

Hoeveel kan ik lenen?

Dit hangt af van de beoordeling van de financiële positie van de klant. Hoelang bestaat het bedrijf, hoe staat het bedrijf er financieel voor, wordt er een aanbetaling gedaan, dit zijn allemaal zaken die meegenomen worden in de beoordeling.

Hoe vraag ik een financiering aan?

Een financiering vraagt u aan bij uw lokale dealer. De dealer vult dan alle benodigde gegevens in het voor de aanvraag en zal de aanvraag indienen bij RCI. RCI zal contact op nemen om de jaarrekening te overleggen. Na een akkoord zal de dealer u weer uitnodigen om het contract en de SEPA te tekenen en daarbij een kopie rijbewijs te overleggen.

Moet ik een aanbetaling doen?

het is niet perse nodig om een aanbetaling te doen. In sommige gevallen is dit wel een vereiste van de financieringsmaatschappij om een goedkeuring te krijgen. Een aanbetaling is wel een extra zekerheid voor de financieringsmaatschappij, dus dit kan de kans op een goedkeuring verhogen.

Is het mogelijk mijn huidige auto in te ruilen?

Het is mogelijk om uw huidige auto in te ruilen. De dealer zal hier een inruilwaarde voor berekenen en deze waarde in mindering brengen op het te financieren bedrag.
 
Indien er op de betreffende auto nog een lening loopt, kan deze in overleg worden overgenomen in de nieuw aan te vragen financiering.

Ik heb geen KVK-nummer of een bedrijf in het buitenland, kan ik dan een financial lease aanvragen?

Zonder KVK-nummer kan er geen financial lease contract worden aangegaan. Een inschrijving bij de Kamer Van Koophandel is noodzakelijk. Daarnaast is het ook niet mogelijk om met een buitenlandse inschrijving een financial lease contract aan te gaan.

Wanneer wordt een bedrijf afgewezen?

Als RCI in de beoordeling geen financieel, stabiel bedrijf ziet. Daarnaast wordt er bij de natuurlijke personen een BKR toetsing gedaan. Indien bij de BKR achterstanden worden geconstateerd, dan kan ook dit tot een afwijzing leiden. Dit wordt per aanvraag bekeken.

Zit er een verschil in de beoordeling van eenmanszaak en een besloten vennootschap?

Hier zit een verschil in. Bij de natuurlijke personen zoals in een eenmanszaak wordt een BKR toetsing gedaan en bij de activatie van het contract wordt ook een BKR registratie gedaan. Bij een rechtspersoon binnen een besloten vennootschap is dit niet het geval. Daarnaast is een natuurlijk persoon privé aansprakelijk en een rechtspersoon niet. Ook dit geeft een verschillende manier van beoordelen.

Kan ik ook een financial lease aanvragen met een BKR-registratie?

Dit is mogelijk, maar hangt van de situatie af. Als bij de toetsing een achterstand wordt gesignaleerd, dan nemen wij contact op met de klant om na te gaan wat er precies gebeurd is. zijn er meerdere achterstanden aanwezig, dan wordt de aanvraag direct afgewezen.

Hoe lang duurt het om mijn financial lease aanvraag te verwerken?

Bij Financial lease hangt de doorlooptijd af van de grote van de aanvraag en hoe snel de jaarrekening vanuit de klant wordt aangeleverd. 1 auto voor een eenmanszaak is over het algemeen binnen 24 tot 48 uur beoordeeld. Dit kan ook soms dezelfde dag nog zijn. Grote orders voor bijvoorbeeld 15 auto’s waar 500.000 euro geleend moet worden, kan een aantal weken in beslag nemen.

Tijdens de contractperiode

Hoe kom ik aan mijn openstaand saldo of vrijblijvend een inlosbrief?

Dit kunt u aanvragen via: klantenservice.nl@rcibanque.com

Kan ik gedurende mijn contract extra aflossen?

Het is mogelijk om gedurende uw looptijd tussentijds extra af te lossen. Dit is bij RCI Financial Services altijd boetevrij. Hiervoor kiest u zelf het gewenste bedrag dat u extra wenst af te lossen en maakt dit bedrag zelf over naar NL 34 INGB 0681 3129 55 t.n.v. RCI Financial Services. Voor een juiste verwerking vragen wij om uw kenteken en contractnummer te vermelden bij de overschrijving. Indien u extra aflost, dan verkort dit de looptijd. Het vooraf afgesproken maandtermijn blijft altijd gelijk.

Kan ik volledig vroegtijdig inlossen

Indien u ervoor kiest het openstaand saldo volledig in te lossen, wordt een inlosvergoeding in rekening gebracht. De inlosvergoeding wordt berekend aan de hand van het resterende looptijd en openstaand saldo.

  • Als het contract nog langer dan 1 jaar loopt, dan is de inlosvergoeding 1% van het openstaand
  • Zit het contract in het laatste jaar, dan is de inlosvergoeding 0,5% van het openstaand saldo.

 U ontvangt een bevestiging van de volledige aflossing

Wat gebeurt er indien ik mijn maandelijkse termijn(en) niet (meer) kan voldoen?

Indien u de maandelijkse termijnen niet (meer) kan voldoen, kunt u mailen naar debiteuren@rcibanque.com met als onderwerp uw contractnummer en kenteken. De afdeling debiteuren zal met u kijken naar de situatie en mogelijke oplossingen.

Wat gebeurt er bij total loss en diefstal?

In beide gevallen dient de openstaande schuld ingelost te worden. Neemt u hiervoor contact op met uw verzekeringsmaatschappij. Het is verstandig om als verzekering te kiezen voor een WA casco + zodat u bij total loss of diefstal niet voor vervelende verassingen komt te staan. 

Wat gebeurt er met het contract in geval van overlijden?

In geval van overlijden stuurt u een kopie van de overlijdensakte naar debiteuren@rcibanque.com met als onderwerp het contractnummer en/of kenteken. De afdeling debiteuren zal u informeren over de mogelijkheden met betrekking tot een voorzetting van het contract.

Ik heb een lening op de auto die ik wil inruilen, hoe gaat dat?

Ter overschrijving van uw auto heeft u de tenaamstellingscodes nodig. Deze codes blijven in ons bezit totdat uw financiering volledig is afgelost. Aan de hand van een inlosbrief dat u maandelijks van ons ontvangt, kunt u de financiering inlossen waarna de codes aan u verstrekt zullen worden. U bent na de inlossing volledig eigenaar. 

Kan ik de looptijd van mijn contract aanpassen?

Het is tussentijds niet mogelijk om de looptijd van uw contract aan te passen.

Mijn gegevens zijn gewijzigd. Hoe geef ik dit door?

Indien een wijziging gewenst is, kunt u mailen naar: klantenserivce.nl@rcibanque.com. U krijgt dan een wijzigingsformulier die u volledig ingevuld en getekend retour kunt sturen. Nadat uw gegevens zijn gewijzigd, ontvangt u van RCI een bevestiging.

 

Kan ik de incassodatum van mijn maandelijkse betaling wijzigen?

Voor de incassodatum heeft u keuze uit twee dagen. Dat is de 1ste en de 16de dag van de maand. U kunt de gewenste wijziging doorgeven via klantenserivce.nl@rcibanque.com met als onderwerp uw contractnummer en kenteken. Wanneer de incassodatum in het weekend of op een feestdag valt, zal de incasso de eerstvolgende werkdag plaatsvinden.

Ik heb een koper voor mijn auto, wat nu?

U dient de lening volledig in te lossen voordat u de auto kunt verkopen.

Op mijn BKR staan twee registraties met hetzelfde contractnummer, hoe kan dit?

Indien u twee BKR registraties met hetzelfde contractnummer ziet staan is er een slottermijn in uw contract verwerkt. De hoofdsom en het slottermijn worden namelijk apart van elkaar aangemeld bij BKR.

Wat is de invloed van mijn autofinanciering op het aanvragen van een andere lening of hypotheek?

Omdat de financiering wordt geregistreerd bij BKR, heeft dit invloed op aanvragen voor andere leningen zoals een hypotheek. Dit zal per toetsing bekeken worden.

Ik heb een klacht over RCI? Waar kan ik dit indienen?

Indien u een klacht heeft over RCI, kunt u deze per mail indienen. U kunt uw klacht mailen naar klantenservice.nl@rcibanque.com met als onderwerp klacht en uw contractnummer of kenteken.

Einde contractperiode

Ontvang ik een bevestiging van het beëindigen van mijn financiering?

Als de lening is afgelost, dan ontvangt de klant binnen 5 werkdagen een bevestiging van het volledig afbetalen van de lening. Bij deze bevestiging zitten ook de tenaamstellingscodes voor het wijzigen van het eigendom. Daarnaast staat hierin ook vermeld dat de klant zal worden afgemeld bij de BKR.

Wanneer ontvang ik mijn auto documenten?

Als de lening volledig is afbetaald, dan wordt de tenaamstellingscode verstuurd naar de klant. Dit is binnen 7 werkdagen na de volledige aflossing.

Route Service+

Pechhulpverzekering

Tijdens de fabrieksgarantie hebt u recht op Renault/ Dacia Route Service. Hiermee zorgt Renault / Dacia dat u mobiel blijft. Deze mobiliteitsgarantie kan worden uitgebreid met Renault Route Service+ van RCI. Na de fabrieksgarantie is Renault Route Service+ uw complete pechhulpverzekering.

Meer informatie staat op de website van RouteService+.

Tot 01/01/2020 werd Route Service+ aangeboden door Allianz Assistance. Vanaf 01/01/2021 wordt Route Service+ aangeboden door Europe Asistance. RCI is hiervoor de bemiddelaar.

 

GarantiePlus

Verlengde Garantie

Een nieuwe Renault of Dacia heeft altijd garantie. Dit heet fabrieksgarantie. Afhankelijk van het model is dit 2, 3 of 4 jaar U kunt deze garantie verlengen via RCI met de GarantiePlus verzekering.

Meer informatie staat op de GarantiePlus website.

GarantiePlus wordt aangeboden door de verzekeraar NMA IARD. RCI is de bemiddelaar van NMA IARD.

Renault Autoverzekering

Bij wie sluit ik de Renault Autoverzekering af?

Bij aangesloten Renault-dealers. Vraag uw Renault-dealer naar de voorwaarden.
De klantenservice van de Renault Autoverzekering is te bereiken via (024) 366 56 25.

Is de autoverzekering ook af te sluiten voor Renault bedrijfswagens?

Jazeker. Op de pagina 'Autoverzekering' vindt u de polisvoorwaarden voor personen- en bedrijfswagens.

Heb ik uitsluitend met RCI te maken?

Renault Autoverzekering is tot stand gekomen door een samenwerking tussen RCI Financial Services B.V. en Bovemij Financiële Diensten B.V.. Renault Autoverzekering wordt aangeboden door Bovemij Financiële Diensten B.V.. Zij treedt op als gevolmachtigd agent van N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij onder AFM-vergunningsnummer: 12010584.
De klantenservice van de Renault Autoverzekering is te bereiken via (024) 366 56 25.

Renault onderhoudscontract (uitgebreid)

Onderhoudscontract (uitgebreid) of My Revision (Extra) Pro?

My Revision (Extra) Pro heet vanaf nu Onderhoudscontract (uitgebreid). Alleen de naam is veranderd, het product niet.

Wat houdt Renault onderhoudscontract (uitgebreid) in?

Voor een vast bedrag per maand worden alle voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals het verversen van de olie, vernieuwen van de olie- en interieurfilter en de controle van de vitale delen van uw auto. Bij een Renault onderhoudscontract (uitgebreid) is tevens de vervanging van onderdelen als gevolg van slijtage inbegrepen.

Hoe sluit ik een Renault onderhoudscontract (uitgebreid) af?

Dit kan via uw dealer.