I. GEBRUIKERSVERKLARING

Door het gebruiken van deze website verklaart u zich akkoord met de navolgende voorwaarden van Renault Financial Services (RFS) en Renault Business Finance (RBF) voor het gebruik van de website. Als u deze voorwaarden niet aanvaardt, dient u de website van RFS /RBF niet te gebruiken. De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. RFS/RBF garandeert echter niet dat de informatie op deze website volledig en juist is, vrij is van schrijffouten en virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur noch dat de website foutloos en zonder onderbrekingen functioneert. RFS is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit mogelijke schrijffouten, onvolledigheid van de informatie op de website, virussen op de website of het niet correct functioneren van de website. Deze website bevat mogelijk links naar websites die door andere partijen dan RFS/RBF worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. RFS/RBF heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. RFS is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.
Alle rechten van intellectuele eigendom op de website (waaronder logo’s, grafische voorstellingen, teksten en alle overige gegevens) berusten uitsluitend bij RFS/RBF en / of haar licentiegevers. RFS/RBF en / of haar licentiegevers behouden zich die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. U mag de website en de gegevens op de website uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is u niet toegestaan (delen van) de website en de gegevens op de website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzingen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, behoudens indien en voorzover dit nodig is voor uw eigen gebruik van de website of voorzover dit is toegestaan op grond van de wet.
 

II. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS EN PERSOONSREGISTRATIE

In het kader van haar dienstverlening verwerkt Renault Financial Services/Renaulta Business Finance persoonsgegevens. Renault Financial Services en Renault Business Finance zijn handelsnamen van RCI Financial Services B.V. (hierna ‘’RCI’’). Informatie over de wijze waarop RCI  persoonsgegevens verwerkt, kun je raadplegen via de Privacyverklaring van RCI. Je kunt deze Privacyverklaring hier raadplegen. Voor vragen en/of opmerkingen over de wijze waarop RCI omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via dataprotectionofficer-netherlands@rcibanque.com of schriftelijk naar Renault Financial Services/Renault Business Finance, t.a.v. Data Protection Officer, Postbus 75760, 1118 ZX, Schiphol – Rijk
020 354 96 20

III. CONTACT

Renault Financial Services
Handelsnaam van RCI Financial Services B.V.
AFM-vergunningsnummer: 12009781
KvK-nummer 30055070
Boeingavenue 275, 1119 PD Schiphol-Rijk
Postbus 75760, 1118 ZX Schiphol

IV. COOKIES

Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u, bij een volgend bezoek, uw gegevens niet opnieuw hoeft te voeren.

Deze website maakt gebruik van de volgende cookies:
Functionele cookies
Tracking cookies
Google analytics

Functionele cookies
Deze cookies zijn nodig voor het goed functioneren van een website.

Tracking cookies
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, plaatst deze website “tracking cookies” op uw computer. Hierdoor kunnen wij u herkennen en informatie over uw eerdere bezoek terughalen. Het profiel dat van u wordt aangemaakt, wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, indien bij ons bekend. Dit profiel wordt alleen gebruikt om de getoonde informatie af te stemmen op uw profiel zodat deze voor u zo relevant mogelijk is.
De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt alleen u zelf doen aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Google analytics
Via deze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Instellingen voor uw webbrowser
Het merendeel van de webbrowsers accepteert cookies automatisch. U kunt op elk moment besluiten het gebruik van cookies te deactiveren. U kunt uw webbrowser ook zo instellen dat hij cookies ontdekt op uw pc en u vraagt deze te accepteren of niet. U kunt ervoor kiezen cookies één voor één te accepteren of ze systematisch te weigeren.
Indien u uw webbrowser zo instelt, dat hij cookies weigert, kunt u van sommigen van onze services geen gebruik maken.

Internet Explorer
Klik in het menu Extra op Internetopties.
Klik in het menu Algemeen onder Browsergeschiedenis op Instellingen.
Klik op de knop bestanden weergeven.

Firefox
Klik in het menu rechtsboven op Opties
Klik in het menu dat u nu ziet op het tabblad Privacy
Klik vervolgens onder Geschiedenis op de link individuele cookies verwijderen

Safari
Klik in het menu Aanpassen op Instellingen.
Klik op Privacy en Beveiliging en daarna op Cookies bekijken.

Google Chrome
Klik op het icoontje Menu en Selecteer Instellingen.
Ga onderaan naar Geavanceerde instellingen voor de sectie Privacy.
Klik op Instellingen voor inhoud
Klik op Alle cookies en sitegegevens.

Instemming
Indien u surft op de website accepteert u het gebruik hiervan.