Contact met Renault Financial Services

Renault Financial Services volgt nauwlettend de gezondheidscrisis die we doormaken, we hebben onze organisaties en werkmethoden herzien waarbij we prioriteit geven aan de gezondheid van onze werknemers en de continuïteit van onze diensten.

We bieden daarom een beperkte hotline aan, maar zijn per e-mail bereikbaar. Geef prioriteit aan dit contactkanaal en reserveer telefoongesprekken voor dringende verzoeken.

Voor vragen, opmerkingen of hulp kunt u contact met ons opnemen via debiteuren@rcibanque.com.